سالهاى 40 دوران نوجوانى و تحصیل دانشگاهى من بود، دوران کسب آگاهى نسبت به خویش و پیرامون خود و نیز جامعه اى که در آن زندگى مى کردم، سالهاى رنج […]

برفراز خلیج فارسیک شرکت کوچک رنگ‌سازی در جنوب بریتانیا رنگ سیاه منحصر به فردی تولید کرده که پیش از این وجود نداشته است. این رنگ سیاه نزد شرکت‌های تولیدکننده سیستم‌های ماهواره‌ای و […]

وَنتابِلک، تیره ترین رنگروزنامه شرق به‌تاریخ ۲۹فروردین در گزارشی بودجه ی فرهنگی سال ۱۳۹۵ را بررسی کرده بود بعد از مرتب‌سازیِ داده های منتشرشده ی جداولی که در گزارش آمده بود، گرافی طراحی […]

بودجه فرهنگی 95 ایران ازنگاهی دیگر


صلح دوستی و صادرات سلاح سودجوئی از راه خرید و فروش ابزارهای جنگی مهم ترین انگیزه برای تولید تسلیحات در جهان است. گرچه تولید تسلیحات در برخی کشورها به بهانه […]

Part2چالش های جامعه ی سوئدنژاد پرستی و تبعیضات قومی و ملیتی بطور غیررسمی از دیر ایام در سوئد رایج بوده است.  در سال 1921 پارلمان سوئد پیشنهادی را به تصویب رسانید که بر اساس […]

Part1چالش های جامعه ی سوئد


مذهب در سوئد حوالی سده 1100 میلادی، مسیحیت توسط برخی مجامع قانونی در سوئد، بعنوان مذهب رسمی شناخته شد. در آن هنگام سوئد به مناطق کوچک غیروابسته تقسیم شده بود […]

Part8مردم سالاری و رفاه اجتماعی در سوئدمدل اقتصادی سوئد در سال 1935، سوسیال دموکرات ها قانونی را در رابطه با حقوق اتحادیه های کارگری و کارفرمایان، به پارلمان ارائه دادند که به تصویب نرسید. در پی […]

Part7مردم سالاری و رفاه اجتماعی در سوئد


کودکان در جامعه ی سوئد سازمان نجات کودکان آمریکا، هرساله رفاه مادران و کودکان را در کشورهای مختلف جهان مورد ارزیابی قرار می دهد. در این پژوهش، بهداشت، سلامتی، میزان […]

Part6مردم سالاری و رفاه اجتماعی در سوئددیوید مک کندلس (David McCandless) روزنامه نگار، طراح اطلاعات بریتانیایی و از صاحب نظران حوزه بصری سازی اطلاعات است، وی تاکنون سخنرانی های متعددی در سراسر دنیا داشته است. او […]

داده ها زیبا هستند!؟